نارسیس

  • name نام شرکت: نارسیس
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید انواع سرکه های ارگانیک و طبیعی سیب ؛ سرکه ارگانیک برنج ، سرکه ارگانیک هلو با خواص درمانی و مطمئن کاهنده فشار خون ، از بین برنده خال و زگیل ، رویش مجدد مو