کارخانه شایسته

 • name نام شرکت: کارخانه شایسته
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:
  صنایع غذایی شایسته 
  تولید کننده رب، آبلیمو، ترشیجات، مرباجات، شربت آلات، شوریجات و رب انار