تاسیسات ماهوتیان

 • name نام شرکت: تاسیسات ماهوتیان
 • type نوع شرکت: خدماتی | توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • الکترونیک و برق
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
 • reg_number شماره ثبت: 12341
 • description توضیحات: مشاور ومجری و تامین کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان