پخش رجب زاده

  • name نام شرکت: پخش رجب زاده
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    گروه رجب زاده در زمینه پخش انواع شوینده و محصولات بهداشتی میباشد