معماری آرت فایو

 • name نام شرکت: معماری آرت فایو
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  دفتر معماری هنر پنجم در سال ۸۶ با تفکـر و ایده گروهی از فارغ التحــصیلان رشـته معــماری که از پیـش با یکدیگر همکاری داشتند با هدف طراحی معماری و معرفـی سیستم های نویـن صـنعت ساخـتمان تاسیــس شد.
  امروزه همه ما در سراسر کره خاکی شاهد جایگزینی سیستم های نویـن صنـعت ساختمـان به جـای سـیستم هـای سنتی هستـیم و بنا به اهـمیـت قابلیــت های یک ساختــمان برای انسان ، می توان رفـته رفـته به کمک پیشـرفت علـم و تکنـولوژی به کلیه اهداف خود در زمینه ساخت و ساز دسـت یافت.
  به همیـن منظـور از سـیسـتم های سـاخت و سـاز خـشک (Dry wall systems) به عنـوان یک امر بسیار بنیادین در عرصه ساخت و ساز یاد کنیم تا با کمک آن بتوانـیم کلیه رفتارهای یک ساخـتمان را در مواقـع مختلف تحت کنـترل در آوریم. به دلیل سبکی و یک چارچگی این سیسـتم می توان از خـطرات احتمالی ناشـی از زلـزله جلوگیـری نمود و تنـوع در محـصولات این سیستم گزینه ای است که می توان از آن جهت مقاوم سازی ساختمان در برابر حریق و رطوبت و همچنین بعلت قابلیت ویژه در این سیستم می توان از آن جهت انجام عایق کاری های صوتی و حرارتی در ساختمان استفاده نمود. در همیـن راستا دفتر معماری هنر پنجم به عنـوان یکی از شرکـتهای پیشگام در عرصه صنعت نوین ساختمان با تـکیه بر کادر فنی متخصص و مـجرب در حوزه طراحی معماری و اجرای سیـستم های ساخت و ساز خشک هم اکنـون مفتخر است به عـنوان دارنده گواهینامه اجرا از شرکت کناف ایران، آمـادگی خـود را در زمـینه مـشـاوره ، طراحـی و اجـرای ساختمان و همچنین اجرا و فروش سیستم های ساخت و ساز خشک کناف اعلام دارد.