شرکت لیچ

  • name نام شرکت: شرکت لیچ
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت لیچ با سالها فعالیت در زمینه فروش و تامین لوازم وملزومات آرایشی سعی در ارائه خدمات مناسب در این صنعت را داشته است.با توجه به گسترش روز افزون این صنعت به طبع گسترش آموزش آن و فقدان تامین کنندگان لوازم آموزشی این شرکت بر آن شد تا سیاست فروش و فعالیت خود را به فروش لوازم آرایشی آموزشی تغییر دهد.