خانه باطری

 • name نام شرکت: خانه باطری
 • type نوع شرکت: وارداتی
 • type زمینه فعالیت:
  • الکترونیک و برق
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: شرکت خانه باطری نمایندگی باطری های لئوچ در ایران می باشد.
  انواع باتری خشک ( سیلد لید اسید ) از کشورهای چین و اندونزی می باشد.
  آمپر باطری های 2 ولت از 4.5 آمپر تا 10000 آمپر می باشد.
  آمپر باطری های 6 ولت از 1 آمپر تا 12 آمپر می باشد
  آمپر باطری های 12 ولت از 1 آمپر تا 200 آمپر می باشد.