نمونه

  • name نام شرکت: نمونه
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کیف و چمدان
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    اراوه دهنده انواع خدمات مرتبط با کیف و کفش با کمترین قیمت با ما به راحتی میتوانید کیف و کفش های مورد علاقه خود را تعمیر کنید