ماشین سازی نور افشان

  • name نام شرکت: ماشین سازی نور افشان
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: ساخت ماشین آلات بسته بندی