ایده پردازان نگاه پایا

 • name نام شرکت: ایده پردازان نگاه پایا
 • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • الکترونیک و برق
  • لوازم دیجیتال
 • reg_number شماره ثبت: 467889
 • description توضیحات:

  شرکت ایده پردازان نگاه پایا به عنوان یک شرکت دانش محور در ارائه و پیاده سازی راه حل های مبتنی بر بینایی ماشینی، هوش مصنوعی و پردازش ویدئو در حوزه امنیت و نظارت؛ محصولات و خدماتی را تولید و ارائه می نماید.  www.PayaVisionCo.ir