هلدینگ آفریقا

 • name نام شرکت: هلدینگ آفریقا
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • خدمات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  موسسه تدبیر سازان آفریقا آمادگی دارد تا در هریک از موارد زیر شما را یاری کند :

    ثبت انواع شرکت در ایران و همچنین قاره اروپا، آمریکا،آسیا ، استرالیا و اقیانوسیه ، آفریقا .

  تنظیم و ثبت انواع صورتجلسات

   ثبت علائم تجاری بین المللی