چوبستان عصر جدید

  • name نام شرکت: چوبستان عصر جدید
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • عمران ، معماری و دکوراسیون
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: مبلمان منزل، سرویس نهارخوری،بوفه و ...