موسسه تولیدی دوریس

  • name نام شرکت: موسسه تولیدی دوریس
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید کننده پوشاک زنانه و تین ایجر شامل (کت و شلوار - کت و دامن - دامن و شومیز و ...)