هاله سان دماوند پویا(هاندا)

 • name نام شرکت: هاله سان دماوند پویا(هاندا)
 • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی
 • type زمینه فعالیت:
  • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • بهداشت و پزشکی
  • شیمی
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • کشاورزی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: