کفاشی یکتا

  • name نام شرکت: کفاشی یکتا
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کفش و کفاشی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    ارائه دهنده کلیه خدمات تعمیر کفش و کیف با سال ها سابقه