مهندسی و ساخت پرداس انرژی

  • name نام شرکت: مهندسی و ساخت پرداس انرژی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت پرداس انرژی تولید کننده انواع باتری های سیلد لید اسید با برند تجاریSOLAREX