شرکت طوبی گل

  • name نام شرکت: شرکت طوبی گل
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید کننده محصولات آرایشی با برندهای گلباران، آوایی و لیزانو