تهران کنیتکس

  • name نام شرکت: تهران کنیتکس
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    با دو دهه تجربه و تلاش مستمر در زمینه تولیدات کنیتکس های آکریلیک ، کنیتکس های واتربیس ، کنیتکس های روغنی ، رنگ مخصوص نما آکریلیک ، رنگ آرداواز و شیروانی آکریلیک ، عایق رطوبتی سفید ، رنگ آکریلیک