آسمان پرستاره پرشیا

 • name نام شرکت: آسمان پرستاره پرشیا
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • خدمات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  درباره آسمان پرستاره پرشیا

  دفترخدمات مسافرتی و جهانگردی آسمان پرستاره در روز 86/4/13 شروع به کار و سپس در تاریخ 1391/3/2 با ثبت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسمان پرستاره پرشیا به شماره روزنامه رسمی در تهران تاسیس گردید و همواره با فعالیت های توریستی و جهانگردی مشغول به فعالیت بوده است .