نمایندگی بیمه ایران - احسان کیانی 6798

  • name نام شرکت: نمایندگی بیمه ایران - احسان کیانی 6798
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت: 6798
  • description توضیحات: افتخار داریم بیش از یک دهه نماینده شرکتی هستیم که به عنوان قدیمی ترین و اولین شرکت بیمه ای ( از سال 1341 تا کنون )در کشور عزیزمان میباشد و آماده ارائه کلیه خدمات بیمه ای در سراسر کشورعزیزمان میباشیم.