مهندسی صنعت دقیق تیکا

  • name نام شرکت: مهندسی صنعت دقیق تیکا
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت مهندسی تیکا فعالیت خود را از سال 1377 در بخش های طراحی ، تولید ، مشاوره و اجرای پروژه در زمینه زیر آغاز و ادامه داده است: - ابزار دقیق - اندازه گیری الکترونیکی - اتوماسیون و کنترل صنعتی - شبکه و ارتباطات صنعتی - انواع نرم افزارهای SCADA ، Logger این شرکت با تکیه بر دانش و تخصص و تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی و در نظر گرفتن نیازهای فعلی صنایع مختلف کشور توانسته تاکنون دهها محصول صنعتی با بهترین کیفیت طراحی و تولید کند که کلیه این محصولات قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی می باشند.