معماران محیط

 • name نام شرکت: معماران محیط
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  شرکت مهندسین مشاور طرح و ساخت معماران محیط بر آن است که با حضور فعال در عرصه ساخت و ساز کشور و با تلاشی برنامه ریزی شده و همچنین خلق جریانات فکری جدید به عنوان مجموعه ایی که سعی داشته همواره پا فراتر از محیط اطراف خود در حوضه های طراحی، مهندسی و ساخت در بازارهای داخلی و خارجی نهاده، آثار متفاوتی خلق نماید. آثاری با گرایش "هر پروژه یک ایده" و استقبال از ایده های نو و طرح های خلاقانه و نه صرفا با ظاهری فانتزی، بلکه در پیوند با بستر بنا و گرایشات فرهنگی و اجتماعی و همگام با فناوری های جدید و مدرن ، اثری پایدار و جاودان بیافریند.
  معماران محیط به عنوان یکی از گروه های فعال در صنعت ساختمان در ایران و حضور چشمگیر در عرصه های ساخت و ساز و ارائه خدمات برتر در پی ارتقا سطح کمی و کیفی شاخص مطلوبیت و حفظ رضایت مندی و کسب اعتماد مشتریان در پروژه ها بوده است. همچنین تلاش نموده برای یادگیری آخرین دستاوردهای تخصصی فنی و علمی در دسترس باعث بهبود کارایی کارکنان از طریق آموزش، بهسازی مستمر و روزآمد گردد.
  در این مسیر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 را برگزیده ایم و با برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها بر اساس الگوی مدیریت پروژه PMBOK ، درصدد استفاده از فناوری های نوین و استفاده از آخرین دستاوردهای دانش مدیریتی در راستای افزایش بهره وری ، کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات و توسعه ظرفیت های عملیاتی می باشیم.