سیسیان الکترونیک

  • name نام شرکت: سیسیان الکترونیک
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: سیسیان الکترونیک:
    تعمیرات تخصصی انواع شارژرها و پاورها، شامل شارژرهای لپ تاپ، تبلت، موبایل، لیفتراک برقی، و انواع پاورهای کامپیوتر، به صورت کُلی و جزیی پذیرفته می شود.