پخش پژوهان

  • name نام شرکت: پخش پژوهان
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این شرکت در زمینه پخش انواع  لوازم آرایشی فعالیت مینماید