تکنولوژی نانو توکلی

  • name نام شرکت: تکنولوژی نانو توکلی
  • type نوع شرکت: خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت: 1980
  • description توضیحات:

    توکلی نماینده محصولات نانو تکنولوژی در ایران که نماینده بیش از 33 برند معتبر و دانش بنیان ایرانی و خارجی میباشد که در تمام منازل و محل کار و اتومبیل ها مورد نیاز هستند با بیش از 400 قلم کالا کاربردی که در کنار نظافت و پاکیزگی سلامتی فردی و محیطی را نیز به ارمغان می آورند