فرآيند گستر تأمين

 • name نام شرکت: فرآيند گستر تأمين
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • بهداشت و پزشکی
  • شیمی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  شرکت فرآيند گستر تأمين وابسته به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از خانواده گروه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) می باشد که به منظور قطع واردات بی رویه آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) تاسیس و در اسفند ماه 1394 در شهر تبریز به بهره برداری رسیده است.

  این شرکت اولین و تنها تولید کننده آب اکسیژنه ایران می باشد که با شروع بهره برداری از این واحد صنعتی وابستگي صنایع نساجی ، کاغذ سازی و پتروشیمی به واردات این ماده ارزشمند قطع میشود و با اين رخداد شگرف بحث خرید ارزی به هيچ عنوان توجيه پذير نخواهد بود در این شرکت سرمايه گذاري هاي ملي عظيمي صورت گرفته شده است تا بتوانيم کشور را از وابستگي به واردات اين محصول با ارزش بي نياز سازیم.