گروه مهندسی فن آوران پارسیان

 • name نام شرکت: گروه مهندسی فن آوران پارسیان
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • کامپیوتر
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  کامپیوتر