بازرگانی کیش افزار

  • name نام شرکت: بازرگانی کیش افزار
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: واردکننده و توزیع‌کننده لوازم‌التحریر روترینگ