مهرگان خرمای آسیا

  • name نام شرکت: مهرگان خرمای آسیا
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت مهرگان خرمای آسیا بزرگترین صادر کننده انواع خرما و مشتقات  خرما با بسته بندی ویژه در ایران.