• name نام شرکت: داردان
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • reg_number شماره ثبت:
 • type زمینه فعالیت:
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • city استان: خوزستان
 • phone تلفن ثابت: 06152733950
 • company_website وب سایت شرکت: http://dardanco.com/
 • addresss آدرس: خوزستان،بهبهان،چهارراه تختی،روبروی کشت و صنعت سابق
 • postal_code کد پستی:
 • fax فکس: 06152733952
 • manager نام مدیر عامل:
 • description توضیحات:
  شرکت داردان ارائه دهنده خرما و مشتقات آن