سیسمونی نوزاد

  • name نام شرکت: سیسمونی نوزاد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید انواع سیسمونی مختص نوزادان .4 تیکه (کالسکه.کری یر.رورو ئک .ساک) همراه با ساک تک و پشه بند تک