دندانپزشکی دکتر یاشیل

  • name نام شرکت: دندانپزشکی دکتر یاشیل
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت: 107463
  • description توضیحات: مطب دندانپزشکی دکتر یاشیل احدی مقدم
    ایمپلنت, دندانپزشکی زیبایی, ترمیمی, درمان ریشه, پروتز, جراحی