نیلی نوش

  • name نام شرکت: نیلی نوش
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    نیلی نوش  توزیع کننده شیره خرما و شیره انگور می باشد.