رویش تجهیز پارسه

  • name نام شرکت: رویش تجهیز پارسه
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید و عرضه کننده تجهیزات نصب، راه‌اندازی و بهره برداری از گلخانه