پنام پوشان پلیمر

 • name نام شرکت: پنام پوشان پلیمر
 • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی | خدماتی | توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • شیمی
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • کشاورزی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: