ایران پرواز

  • name نام شرکت: ایران پرواز
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • تفریح ، سرگرمی و اسباب بازی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    ایران پرواز عرضه کننده انواع هواپیما و هلیکوپتر کنترلی با خدمات پس از فروش ، آموزش و تعمیرات.