لوازم خانگی ااگ کارا گستر

  • name نام شرکت: لوازم خانگی ااگ کارا گستر
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: طی سالهای گذشته محصولاتی وارداتی شرکت ااگ بصورت غیر رسمی و بدون مجوز از مرکز اصناف بازرگان و سازمان حمایت مصرف کنندگان در کشور توزیع وارائه خدمات میگردید خوشبختانه هم اکنون دو شرکت معظم ااگ المان وشرکت کاراگستر بصورت رسمی در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان طی منشور سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه خدمات می نمایند جهت جلوگیری از خرید محصولات قاچاق وتقلبی ، لوازم خانگی ااگ را با گارانتی کارا گستر خرید نماید. تابا مشکلات گارانتی وتامین قطعات یدکی وعدم دانش فنی تعمیرات پس از خرید محصولات ااگ برگ گارانتی را از مرکز سرویس شرکت کارا گستر دریافت نماید