ایران آرین کیش

  • name نام شرکت: ایران آرین کیش
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مخابرات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت ایران آرین کیش با بیشتر از ده سال تجربه در زمینه واردات . فروش . نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی توانسته همکاری های شایان ذکری با شرکت ها و ارگان های دولتی همچون نفت و گاز و مخابرات داشته باشد.