شرکت ماشین سازی سپنتای زنجان

 • name نام شرکت: شرکت ماشین سازی سپنتای زنجان
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
 • reg_number شماره ثبت: 6509
 • description توضیحات:

  طراح وسازنده ماشین آلات بسته بندی مایعات

  طراح وسازنده انواع لیبل زن opp

  طراح وسازنده انواع تری بلوک گازدار وبدون گاز 

  طراح وسازنده ماشین آلات بسته بندی خط کاغذ A4