توسعه انرژی تاو

  • name نام شرکت: توسعه انرژی تاو
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • محیط زیست و انرژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت توسعه انرژی تاو مفتخر است با بهره گيري از دانش فني نيروهاي توانمند خودونيز با بهره مندي از تجربيات فراوان در صنايع مختلف و همكاري با بسياري از شركتهاي خارجي و داخلي گامي هرچند ناچيز در جهت رشد و شکوفايي صنايع گوناگون كشورمان بردارد.