آزما صنعت گراد

  • name نام شرکت: آزما صنعت گراد
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: آزما صنعت گراد، وارد کننده تجهیزات آزمون قطعات و مجموعه خودرو، نماینده انحصاری کمپانی Kistler سوییس در ایران جهت مشاوره ، فروش و خدمات پس از فروش آماده همکاری می باشد.