پایا ابر مارال

  • name نام شرکت: پایا ابر مارال
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    پایا ابر مارال , پیشرو در صنعت ابر و اسفنج کشور