شرکت آلومینیوم پارسه

  • name نام شرکت: شرکت آلومینیوم پارسه
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:
    • بزرگترین تولیدکننده ظروف یکبار مصرف آلومینیومی در ایران