شرکت ستایش گستر عرفان

  • name نام شرکت: شرکت ستایش گستر عرفان
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:
    شرکت ستایش گستر عرفان، نماینده انحصاری محصولات جوزپه کرمونینی از کشور ایتالیاجهت توزیع مواد غذایی شامل انواع روغن زیتون ،روغن هسته انگور ،روغن سبوس برنج و همچنین انواع سرکه بالزامیک در اوزان مختلف نماینده فعال می پذیرد.