خوشنویسی قاصدک

  • name نام شرکت: خوشنویسی قاصدک
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تدریس خصوصی در منزل هنرجویان ، آموزش انواع خط اعم از نستعلیق ، تحریری با خودکار و خودنویس، شکسته