اسپیداد

  • name نام شرکت: اسپیداد
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: وارد کننده و ارائه کننده دستگاه های عیب یاب کابل های برق و مخابرات به صورت سیار و ثابت،دستگاه های مسیریابی و عمق یابی،تجهیزات عیب یابی مقدماتی،نقطه یابی دقیق عیوب،دستگاه های تست ولتاژ به صورت غیر مخربvlfو تست AC/DC