تولیدی حباب مشهد

  • name نام شرکت: تولیدی حباب مشهد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی