شرکت ستاره عرش آریا

  • name نام شرکت: شرکت ستاره عرش آریا
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت ستاره عرش آریا تامین کننده تجهیزات کنترل کیفیت صنایع غذایی، دارویی، آبزی پروری، خاک و کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، رنگ و رزین ، کاشی و سرامیک، فلز، پلیمر، خوردرو و ....
    همچنین این شرکت نمایندگی انحصاری هانا آمریکا و تستومتریک انگلستان و ایکس رایت آمریکا و نانتی ایتالیا و جستر چین می باشد .