مهندسی کارافن

  • name نام شرکت: مهندسی کارافن
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید زنجیر های انتقال مواد