ویوید کالر

 • name نام شرکت: ویوید کالر
 • type نوع شرکت: وارداتی
 • type زمینه فعالیت:
  • شیمی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  تنها نماینده انحصاری ایباوالرسا در ایران 

  وارد کننده ملزومات و رنگ های مخصوص چوب